+48 690 256 104 bigon.english@gmail.com
in the end vs at the end

in the end vs at the end

Jak poprawnie powiedzieć: at the end czy in the end. Czy jest jakaś różnica? Wyrażenia in the end użyjemy, gdy...

right vs write

right vs write

Ucząc się języka angielskiego, wiele rzeczy może nas zadziwić. np wymowa słówek różni się od ich pisowni. Czy zdanie „Ona...