+48 690 256 104 bigon.english@gmail.com
everyday vs every day

everyday vs every day

Słówko everyday to przymiotnik i w tym znaczeniu stawiamy go zawsze przed rzaczownikem (np. clothes, objects) np. everyday clothes czy...