+48 690 256 104 bigon.english@gmail.com
At level vs On Level

At level vs On Level

Jeśli chcesz powiedzieć, że jakaś rzecz znajduje się na jakiś poziomie, użyj wyrażenia on the level, np. I parked my...