+48 690 256 104 bigon.english@gmail.com

At level vs On Level

Jeśli chcesz powiedzieć, że jakaś rzecz znajduje się na jakiś poziomie, użyj wyrażenia on the level, np. I parked my car on level 3. Jeśli chcesz powiedzieć jak wysoko znajduje się dana rzecz w odniesieniu do terenu lub innej rzeczy, użyj wyrażenia at the level, np. The building has three levels, with a kitchen at ground level.


buildings town levels

Dodaj komentarz