+48 690 256 104 bigon.english@gmail.com

can’t remember vs don’t remember

Wyrażenie can’t remember oznacza, że kiedyś o czymś pamiętaliśmy, ale teraz mamy pewną trudność w przypomnieniu sobie danej rzeczy czy sytuacji. Po polsku wyrażenie can’t remember możemy przetłumaczyć jako „nie mogę sobie przypomnieć”.

Wyrażenia don’t remember użyjemy, gdy nie mamy takiej trudności lub też nie jest dla nas ważne przypomnienie sobie jakiegoś wydarzenia lub rzeczy w danym momencie. Po polsku wyrażenie to oznacza „nie pamiętam”.

film
reel

Dodaj komentarz