+48 690 256 104 bigon.english@gmail.com

Either vs neither

Słówko either oznacza albo jeden albo drugi i używamy je w konstrukcji gdy chcemy wybrać jedną z dwóch rzeczy. Słówko neither (not + either) oznacza ani jeden ani drugi i użyjemy w sytuacji, kiedy nie chcemy wybrać żadnej z dwóch rzeczy.

cup of tea  and coffee
kawa  herbata

Dodaj komentarz