+48 690 256 104 bigon.english@gmail.com

everyday vs every day

Słówko everyday to przymiotnik i w tym znaczeniu stawiamy go zawsze przed rzaczownikem (np. clothes, objects) np. everyday clothes czy everyday objects. Every day pisane rozłącznie określa nam jak często coś robimy np. I visit her every week (Odwiedzam ją każdego dnia). Zamiast day możemy użyć słówka week/mont/year.

people clothes meeting

Dodaj komentarz