+48 690 256 104 bigon.english@gmail.com

i.e. vs e.g.

Skrót i.e. pochodzi z łaciny (id est) i oznacza po angielsku ” that is„, czyli „to znaczy”. Skrótu i.e. używamy głównie w pisowni kiedy chcemy coś wyszczególnić lub podać przykłady.

Z kolei skrót e.g. to skrót dwóch łacińskich słów: exempli gratia. Tłumaczymy go po angielsku jako „for example„, a po polsku „na przykład”. W mowie możemy używać skrótu e.g., jak i wyrażenia for example.

for example i.e. e.g.

Dodaj komentarz