+48 690 256 104 bigon.english@gmail.com
las

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://bigon.edu.pl.

Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest BigOn. Szkoła Językowa. Marta Bodnar-Adamczyk, ul Poprzeczna 5/4, 10-281 Olsztyn, NIP: 739-302-58-38
 2. Dane osobowe, o których mowa w Polityce prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą.
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

Administrator danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem danych osobowych; osób zapisanych na newsletter, osób zapisanych na webinar, osób zapisanych na kurs językowy oraz osób kontaktujących się z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bigon.edu.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są: a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b) zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności, c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli zapisałeś się na newsletter,

w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą, jeżeli zapisałeś się na webinar,

w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą, jeżeli zapisałeś się na kurs językowy,

w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą, jeżeli skontaktowałeś się z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej www.bigon.edu.pl

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4) powyżej należy skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: bigon.english@gmail.com lub wysłać pisemną informację na adres: Big On. Szkoła Językowa. Marta Bodnar-Adamczyk, ul Poprzeczna 5/4, 10-281 Olsztyn.
 3. Podanie danych osobowych w witrynie www.bigon.edu.pl jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych, których BigOn. Szkoła Językowa nie będzie mogła zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych w witrynie www.bigon.edu.pl
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 9. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z witryny. Mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 10. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać BigOn. Szkoła Językowa na adres e-mail: bigon.english@gmail.com

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu :
  a) Rejestracji na darmowe i płatne webinaria BigOn,
  b) Rejestracji na kursy i szkolenia BigOn,
  c) sprawnego prowadzenia i funkcjonowania strony internetowej www.bigon.edu.pl oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z niej, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
  d) wypełniania zobowiązań BigOn. Szkoła Językowa, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych umów oraz funkcjonowania serwisu;
  e) przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których dane osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez BigOn. Szkoła Językowa na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera lub zamówionych informacji handlowych;
  f) w celu publikacji treści.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficznych (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania) ), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

Pliki Cookies

 1. Witryna www.bigon.edu.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy BigOn. Szkoła Językowa w celu optymalizacji działań.
 5. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta.
 6. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 7. BigOn. Szkoła Językowa oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz BigOn. Szkoła Językowa usługi hostingu, administracji, księgowości, utrzymywania oraz zarządzania serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.
 8. BigOn. Szkoła Językowa oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz BigOn. Szkoła Językowa lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania ze strony internetowej www.bigon.edu.pl,  w tym realizacji umów na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom, firmom kurierskim.

Osadzone treści z innych witryn

 1. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
 2. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.
 3. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.