+48 690 256 104 bigon.english@gmail.com

talk to vs speak to

Talk to oraz speak to po polsku oznaczają tyle, co rozmawiać z kimś. Słówko speak to użyjemy w bardziej oficjalnych sytuacjach, np. jeśli rozmawiamy z naszym przełożonym w pracy bądź też nauczyciel może w ten sposób zwrócić się do ucznia lub to, co chcemy powiedzieć jest ważne lub istotne. Talk to użyjemy najczęściej w sytuacji, gdy naszym rozmówcą jest osoba nam bliska np. przyjaciel lub ktoś z rodziny.

ludzie rozmawiać

Dodaj komentarz